Ladataan...
harmaaväriskaalan mittaus

Mitä hyötyä näytön kalibroinnista on?

Kalibroinnilla tarkoitetaan mittalaitteita apuna käyttäen jonkin laitteen vertaamista standardia vastaavaan tilaan tietyissä olosuhteissa. Kalibroinnin avulla laite voidaan asettaa vastaamaan käytetyn mittalaitteen referenssiä. Absoluuttista tarkkuutta ei kuitenkaan ole todellisuudessa mahdollista saavuttaa. Tästä eteenpäin tekstissä kalibroinnilla tarkoitetaan sekä itse kalibrointimittausta että laitteen säätämistä mitattujen arvojen perusteella.

 

taskuvaa'an kalibrointi
Taskuvaakaakin voi olla syytä kalibroida ajoittain.
Esimerkki kalibroinnista

Yksinkertainen esimerkki kalibroimisesta on se, kun 2 kilogramman massa asetetaan vaa’alle ja vaaka säädetään näyttämään arvoa 2 kg. Tässä esimerkissä on sanomattakin selvää mitä hyötyä kalibroinnista on; vaaka saadaan näyttämään tarkempia lukemia.

 

kolmijalkainen kolorimetri
Kolorimetrillä mitataan näkyvän alueen värejä näytöltä.
Videotykin kalibrointi

Samaa periaatetta käytetään videotykin kalibroinnissa. Videotykki kalibroidaan mittalaitteella (kolorimetri) näyttämään valitun standardin väriavaruutta. Television, monitorin tai projektorin optimoinnissa voidaan kalibroida myös esimerkiksi kuvaruudun gamma, kontrasti ja harmaaväriskaala. Kolorimetri on mittalaite, jolla havainnoidaan näkyvän alueen värejä. Kolorimetrillä näyttöä kalibroitaessa siis näyttö kalibroidaan vastaamaan käytetyn kolorimetrin referenssiä. 

Kalibroinnin sanastoa
  • Gamma = gammakorjaus on näyttökohtainen ja se määrittää näytön oikean valoisuuden eri kirkkauksilla
  • Kontrasti = tummimman ja vaaleimman kuvan kirkkauden suhde
  • Harmaaväriskaala = eri kirkkauksisten harmaiden punaisuus, vihreys ja sinisyys
  • Valkotasapaino = valkoisen värin sävy
Silmän tottuminen kalibroituun näyttöön

Kalibroitua näyttöä osaa arvostaa vasta sellaista kotona hetken katseltuaan. Silmän totuttua standardiväreihin, alkaa muissa kalibroimattomissa näytöissä näkemään virheitä. Erityisesti näytön liikaa sinisyys tai punaisuus on helposti näkyvissä.

Kalibroinnin uusiminen

Kuten vaa’ankin lukema alkaa ajan myötä muuttumaan kalibroidusta arvosta, pitää myös näytön kalibrointi suorittaa tietyin väliajoin tai tietyn käyttöajan jälkeen. Suuri osa nykyisin myytävistä monitoreista tai televisioista sisältää LED-valopaneelin, jolla valaistaan LCD-paneelia, josta kuva lopulta muodostuu näytölle. LED-valo himmenee käyttötuntien kertyessä, jolloin näytön kirkkaus muuttuu ja sen myötä saattavat muuttua myös muutkin näytön ominaisuudet.

 

videoprojektorin lamppu
Videotykin lamppu kestää vain muutamia tuhansia tunteja käyttöä.

 

Videotykeillä ongelma on vieläkin suurempi. Videotykkien lampuilla on käyttöaikaa noin 2000-6000 h, jonka jälkeen kirkkaus on enää puolet uuden lampun kirkkaudesta. Tällä aikavälillä videotykin lampun tuottama kuva saattaa muuttua hyvinkin radikaalisti, varsinkin ensimmäisten muutamien satojen tuntien aikana. Tämän vuoksi videotykin kalibrointi pitäisi suorittaa useaan otteeseen videotykin elinaikana.

Tilan vaikutus videotykin kalibrointiin

Videotykin kalibroinnintarvetta lisää myös se, että heijastettuun kuvaan vaikuttaa paitsi käytetty valkokangas, myös elokuvateatteritila itsessään. Valkokankaita on eri materiaaleja ja eri värisiä. Myös elokuvahuoneen seinästä valkokankaalle tuleva heijastuma muuttaa nähtyä kuvaa. Kalibroimalla videotykki olosuhteisiin sopivaksi saavutetaan videotykillä kaikkein parhain kuva.

 

kuva kuvanmuokkausohjelmasta
Kuvanmuokkaajan on syytä pitää näyttönsä oikein kalibroituna.
Miksi kalibroida?

Kalibrointiin on monia hyviä syitä, mutta mielestäni tärkein niistä on taiteilijan näkemyksen kunnioittaminen. Ohjaajat, leikkaajat ja kuvaajat ovat kaikki antaneet oman kädenjälkensä syntyneeseen taiteeseen, ja se välittyy katsojalle parhaiten kalibroidusta näytöstä tai projektorin kuvasta.

Seurauksia kalibroimattoman näytön käytöstä

Vääränlaisella näytön valkotasapainolla saattaa kirkkaassa lumihangessa oleva yksityiskohtia jäädä näkemättä, vaikka ohjaaja on juuri sen katsojalle virittänyt. Väärillä väreillä olevalla näytöllä kuviaan muokkaava valokuvaaja muokkaakin metsästä väärän värisen. Samoin voi käydä myös elokuvan muokkaajalle.

Näitä ongelmia voidaan välttää, kun sekä tekijöiden että käyttäjien välineet on kalibroitu samojen standardien mukaisiksi. Tällöin kuvasta ei poisteta mitään eikä myöskään lisätä mitään ylimääräistä ja taiteilija saa välitettyä oman näkemyksensä tuotoksestaan.

 

LG oled televisio
OLED-paneelin avulla saavutetaan ääretön kontrasti jokaisen pikselin ollessa oma LED.
Kalibroinnin tärkeys

Erityisesti ammattikäyttöön suunniteltujen laitteistojen valmistajat näkevät suurta vaivaa mahdollisimman tarkkojen tuotteiden valmistukseen. Tällaisten tuotteiden käyttäminen ilman kalibrointia on sekä valmistajan, että käyttäjän kannalta osittain hukkaan heitettyä. Miksi maksaa televisiosta 2000 €, jos hinnasta 500 € koostuu pienten yksityiskohtien viilaamisesta, joka jää kalibroimattomassa näytössä näkymättä kokonaan.

Kalibrointi markkinoinnissa

Jotkin viihde-elektroniikkaliikkeet myyvät kalibrointipalveluita asiakkailleen, useimmiten näytön myynnin yhteydessä. Myyjän tekemän kalibroinnin avulla saadaan lähempänä standardeja oleva laite valmiina kotiin. Uudelle käyttämättömälle laitteelle tehdyssä kalibroinnissa ongelmana on se, että ensimmäisten käyttötuntien aikana näyttöjen paneelit ja valot voivat vielä muuttua suuntaan tai toiseen.

Videotykin valmis kalibrointi tuottaa vielä vähemmän hyötyä kuin näytön valmis kalibrointi. Valkokankaalle kuvaa heijastaessa vaikuttaa syntyvään kuvaan suuresti sekä valkokangas että tila, jossa teatteri sijaitsee. Mikäli et kuitenkaan aio itse koskaan kalibroida, kannattaa hyvä tarjous myyjän tekemästä kalibroinnista ehkä käyttää hyödyksi.

 

kolorimetri mittaa näyttöä
Kolorimetri asetetaan suoraan mitattavan näytön päälle.
Kalibrointi käytännössä

Käytännössä kuvaruudun mittaus voi tapahtua esimerkiksi niin, että sekä kolorimetri että mitattava näyttö kytketään samaan tietokoneeseen. Tämän jälkeen tietokoneella avataan ohjelmisto, joka toistaa näytöllä eri värejä. Samanaikaisesti ohjelma mittaa värin sekä vertaa sitä standardiväriin. Lopuksi ohjelma antaa tuloksen, joka kertoo miten hyvin näytön värit vastaavat standardivärejä.

 

Vastaa